Blog Image

Nyheder

De seneste nyheder fra 3D-KOM finder du her

Der offentliggøres nyheder i det omfang de skønnes relevante for vores kunder. Der vil på nuværende tidpunkt ikke være en fast regularitet i nyhedsstrømmen. Jeg anbefaler, at du abonnerer på RSS Feed - så er du altid opdateret.

Navne og adresser

Nyheder Posted on 30 Mar, 2009 20:07:16

Skal markedsføringen have et skub?

Vi har netop fået mulighed for at tilbyde navn og adresse data på Danmarks ca. 7000 gods- og persontransportvirksomheder.

Vores løsning indeholder link til CVR registeret og til Færdselsstyrelsens data på den pågældende virksomhed.

Planlægger du en indsats overfor en bestemt gruppe af transportvirksomheder, kan vi sortere data efter dit ønske.

Vi har også mulighed for at gennemgå og opdatere dine CRM basisdata.

Ring eller mail mig 51490022 – nen@3d-kom.dk og få en demonstration af vores muligheder.

Med venlig hilsen

Niels Erik NielsenGodt på vej

Nyheder Posted on 14 Sep, 2008 11:22:40

Tusind tak

For alle de meget positive tilkendegivelser jeg har fået siden jeg annoncerede mit jobskifte. Jeg har fået en række henvendelser, hvor jeg i den kommende tid vil få en nærmere afklaring af mulige samarbejdsrelationer.

Som det fremgår af min hjemmeside er der en lang række forskellige områder, hvor jeg tilbyder min assistance. Vel vidende at det vil være umuligt at dække alle områder kompetent, vil mit fokus dreje sig om at skabe synergi mellem de forskellige opgaver – og ikke mindst synergi i mit netværk i øvrigt. Jeg er overbevist om, at en hensigtsmæssig sammensætning af opgaverne og en balanceret involvering af mit netværk kan føre til meget positive resultater for dig som kunde.

Konsolideringen af min opgaveportefølje er en løbende proces. Jeg har planlagt, at jeg i løbet af de næste to måneder har et overblik over hvilke opgavetyper, der samlet set kan tilføre de største synergier og dermed gøre en væsentlig forskel.

Du kan fremover kontakte mig på mit nuværende direkte nummer og på tlf. 51 49 00 22. Min e-mail er nen@3d-kom.dk. Jeg ser frem til din henvendelse.Virksomhedsstart

Nyheder Posted on 24 Aug, 2008 12:42:37

Min nuværende ansættelse i Dansk Transport og Logistik ophører med udgangen af september. Jeg har en del ferie som skal afvikles, den vil ikke blive brugt i sydens sol. Jeg vil være så godt forberedt som muligt til de opgaver der venter.

Samtidig ligger det mig meget på sinde, at de opgaver jeg hidtil har løst finder sin nye ankermand uden store vanskeligheder.

Jeg indgår en samarbejdsaftale med Dansk Transport og Logistik, som betyder at jeg afvikler to af de store kampagneaktiviteter i 2009. Det drejer sig om planlægning og gennemførelse af Trafiksikkerhed i øjenhøjde og Årets Transportvirksomhed. Begge kampagner er blevet en institution i DTL regi. De vil blive lanceret i en forynget udgave i 2009. Dertil kan komme andre ad hoc opgaver.

Jeg forventer, at kunne lancere en virtuel medarbejderhåndbog i løbet af oktober. Ideen er, at personer uden store læsefærdigheder skal kunne tilegne sig den viden de fleste medarbejder håndbøger bugner af. Derfor bliver håndbogen en kombination af video, lyd, slides og kontrolspørgsmål. Det hele afvikles fra en PC direkte eller fra en Internetserver.

Derudover har jeg masser af plads i min kalender til at påtage mig opgaver.

Jeg træffes bedst på min e-mail nen@3d-kom.dk. Mit telefonnummer vil komme snarest.

Niels Erik Nielsen

Husk RSS Feed – Så er du altid opdateret med det der sker her på siden.